Behandeling kinderen en jeugd

Als u zich als ouder zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind kunt u bij Netwerkpsychologen terecht. Ook jongeren die niet lekker in hun vel zitten helpen we graag.  We proberen op zoek te gaan naar de oorzaak van het gedrag, zodat we echt iets kunnen oplossen. Vaak doen we dat samen met de ouders. We hebben veel ervaring met kinderen met bijvoorbeeld:

 • ‘moeilijk gedrag’ (bv. agressie, driftbuien, veel ruzie maken)
 • sociaal-emotionele problematiek (bv. geen vrienden hebben, gepest worden)
 • faalangst en onzekerheid
 • een negatief zelfbeeld
 • angsten of fobieën
 • somberheid
 • problemen, die te maken hebben met school
 • traumaverwerking (nare herinneringen na een schokkende gebeurtenis)
 • werkhoudingproblemen (bv. snel afgeleid zijn, dromerigheid, motivatieprobleem)
 • schoolkeuzeproblematiek (bv. eind Basisschool of eind Voortgezet Onderwijs)
 •  (vermoeden van) ADHD of PDD-nos.

Bij Netwerkpsychologen bieden we voor de jeugd basis GGZ èn specialistische GGZ.  Zowel diagnostiek als behandeling valt voor de jeugd onder ons behandelaanbod. Vooral met ADHD en PDD-nos hebben we een uitgebreide ervaring.